Chiro lot gaat op kamp! maar anders…

Beste ouders
 
De voorbije dagen heeft de leiding zich beziggehouden met het organiseren van het kamp. Na verschillende opties en ideeën naast elkaar te leggen werd er besloten om de kinderen een kamp te geven van 8 dagen. Dit wil zeggen dat het kamp zal doorgaan van 22 tot 30 juli, ook voor de speelclub. De leiding zal op 21 juli op gaan om het gebouw en terrein volledig in te delen in 2 bubbels. Alle nodige maatregelen zullen worden toegepast op kamp! Een uitgebreide uitleg van wat dit allemaal inhoudt zal in het kampboekje beschreven worden. De kindjes die zijn ingeschreven zullen dit boekje ontvangen in de loop van de maand juni. De inschrijvingen zijn nog steeds open tot en met zondag 7 juni! Dit gebeurt via onze website: www.chirolot.be. Wie dit al gedaan heeft, moet dit niet meer doen. Gezinnen die geen internet/computer hebben, kunnen de hoofdleiding contacteren op de volgende nummers: 0496483535 of 0489508543.
Het inschrijvingsgeld voor dit kamp bedraagt 130 euro voor iedereen! Deze kan op het volgende rekeningnummer gestort worden: BE46068889995336
(Naam van het kind in communicatie)
 
Groetjes
 
De leidingsploeg.

Reageer