Inschrijvingen


Het inschrijvingsgeld van het Chirojaar bedraagt dit jaar 35 euro. Gelieve dit zo snel mogelijk te storten op het rekeningnummer van Chiro Lot: BE46 0688 8999 5336
Met vermelding: (Inschrijving + naam en voornaam kind)

Alvast bedankt.
De leiding.